Propiedade vertical

Administración de fincas

Alugueres

Somos expertos en xestión de alugueres. Terá unha xestión totalmente personalizada e completa adaptada ás necesidades dos seus inmobles. Axudámolo en todos os trámites e procesos: selección do arrendatario, contrato, depósito de seguridade, cobramentos, pagamento de gastos e impostos, etc.

ARRENDAMENTO DE INMOBLES
Asesoramento
Selección de inquilinos. Asesoramento e preparación de contratos de arrendamento.
Depósito fianza
Xestión do depósito e cancelación de fianzas.
Actualizacións
Actualización periódica das rentas.
Cobramentos e pagamentos
Xestión de cobramentos e pagamentos, contabilidade e liquidación mensual.
Obrigas fiscais
Cumprimento das obrigas tributarias (libros de rexistro, liquidación de impostos, pagamento de impostos e taxas, etc.)
Contratación de servizos
Contratación, seguimento e control dos servizos e subministracións do inmoble.

Aluga as túas propiedades con seguridade e cumprindo todos os trámites necesarios

Aconsellámoste e xestionamos os contratos de arrendamento, bonos, seguros e impagos das túas propiedades.

Somos administradores colexiados con máis de 30 anos de experiencia.